Medialeikin säännöt

(1) Kuvausohje: aikuinen antaa kehykset
Kukin lapsi kuvaa 6-10 sekunnin video-otoksia tai ottaa valokuvia sovitun määrän


(2) Lapsi luo sisällön
Lapsi päättää vuorollaan itse, mitä ja miten hän kuvaa


(3) Kuvatun välitön katsominen
Kun ryhmä on kuvannut, katsotaan tuotos yhdessä aikuisen kanssa


(4) Aikuinen kannattelee
Aikuinen huolehtii tekniikasta ja ohjeista sekä tuo leikkiin uusia sovelluksia
Nämä kuvaukseen tarkoitetut ohjeet soveltuvat myös äänittämiseen.
(Medialeikin säännöt on kehittänyt mediataiteilija Markus Renvall)